Hajer

I nedestående tabel vises nogle af de mest almindelige hajer man kan møde som sportsdykker.
Det er hajer man typisk vil kunne møde på en af følgende destinationer:

"Det røde hav"
"Andamann-havet" og "Den Thailandske golf"
"Middelhavet"
"Danske farvande"

De typer jeg har valgt at have på denne hjemmeside er fortrinsvis hajer jeg selv har dykket med eller hajer som er meget "kendte" eller "berygtede".

"Hval-haj"

Længde op til knap 18 meter, normalt dog op til ca 14 meter.


"Den hvide-haj"

Den hvide haj som er nok så kendt fra skræk-film, som verdens farligste nu-levende væsen.
De fleste mennesker frygter den, det kan man godt forstå når man tænker på at det er over 3 tons muskler med tænder der kan komme svømmende mod en...
Heldigvis er der dog få tilfælde af angreb fra den hvide haj, af de under 200 haj angreb på mennesker man regner med hvert år udgør bull-shark, tiger-shark og blue-shark dem der ligger på "highscore-listen" i nævnte rækkefølge, så den hvide haj må indtage en mere "beskeden" placering.
En stor del af angreb på mennesker afbrydes når hajen opdager at den har fejl bedømt byttet, og fået fat i noget fedtfattigt menneskekød i stedet for en sæl.
Den hvide haj kan blive op til 8 m lang og veje op til 3300 kg !!!"Hammer-haj"

Hammerhajer er ikke blot hammerhajer, der findes flere af denne haj-type.
Derfor bør man opdele i forskellige typer for at beskrive deres væremåder.
Hammerhajer kan samles i meget store stimer (flere hundrede), grunden til denne samling kendes ikke.
Hammerhajen kan blive op til 6 m lang, normal længden er dog omkring 4 meter.


"Tiger-haj"

Tigerhajen kendes for at være en meget aggressiv haj, der "ofte" angriber mennesker eller alt der kan være i dens mund. Selvom jeg selv ville være betænkelig ved at dykke når der er Tiger-hajer tilstede, så skal man lige huske på at angreb på mennesker stadigvæk er meget sjældne.
Når man tager i betraktning hvor ofte mennesker har opserveret hajer, uden at de er blevet angrebet. Så skal man huske på at hajerne sikker har været tilstede uden at menneskene har set dem i mindst 100 gange så mange tilfælde.
Tigerhajen kan genkendes på dens karakteristiske striber.
Længde normalt op til knap 6 meter, enkelte dog med længde op til ca 7,5 meter.


"Bull-shark"

Bull-shark, denne haj er kendt for at have flest beretninger om angreb på mennesker.
Det er jo heller ikke ligefrem en haj som ser "sød" ud med den meget aggressive bygning, så almindelig forsigtighed er vel en selvfølge.
Bull-hajen er kendt for at angribe sit bytte selv på meget lavvandet områder.
Længde ca 3,5 - 4 meter.


"Blue-shark"

Blåhaj, eller blueshark.
Blåhajen lever i de fleste oceaner, dermed også i nordeuropa.
Blåhajen har et dårligt rygte mht at angribe mennesker men dette findes der ingen direkte beviser på.
De hajer der er kendt for at være "menneskeædere" er tigerhajen og den hvide haj.
Imidlertid har flere forsøg og viden vist at også "den hvide haj" kan betegnes som ikke aggressiv. Der findes dog få beviser for at den har angrebet mennesker.
Blåhajen kan blive op til 400 cm, normal dog ca 240 cm og veje 50 kg.


"Silver tip reef-shark" (Oceanic white-tip)

Silvertip-reefshark kaldes også for Oceanic white-tip, den er i nær familie med de almindelige kendte reefsharks. Silvertip hajen bliver dog noget større og færdes ofte i det åbne hav. Den opsøger af og til rev for at finde føde.
Oceanic white-tip formodes at være den haj i verdenen der har dræbt og spist flest mennesker.
Denne formodning blev lagt under 2'verdenskrig hvor den menes at have dræbt sømænd der i mange timer lå i vandet efter at deres skibe var blevet sænket. Denne haj angriber dog formodentligt ikke ved et lyn-angreb, men vil gentagne gange undersøge byttet bla ved at puffe let til det, når byttet ikke længere udgør en trussel vil angrebet blive sat ind.
Længde op til lidt over 3 meter.


"White tip reef-shark"

Den white reef shark er let genkendelig på dens hvide finne spids.
Det er en haj der er rimelig nysgerrig når der er dykkere i vandet, hvilket er en af grundene til at de fleste dykkere har set en eller flere white-tip på deres dykkerture.
Denne hajtype er af en ikke aggresiv type.
Længde normalt ikke længere end ca 2 meter.


"Black tip reef-shark"

Blacktip-reefshark har fået navnet for sin sorte markering på rygfinnen og brystfinnen.
Den lever som navnet antyder på rev hvor den finder føde.
Reef shark længde op til 2 meter, ellers op til 3 meter.


"Black-tailed reef-shark"

"Blacktail reef-shark" kaldes også for "greyreef-shark".
Som navnet antyder har denne haj en sort markering på halefinnen.
Denne haj ligner også "Silver-tip shark", men er dog noget mindre og har ikke de samme hvide markeringer på finner og halen.
Længde op til ca 2,5 m.


"Gray reef-shark"

Gray-reefshark er det samme som en blacktail reef-shark.
Som navnet antyder har denne haj en sort markering på halefinnen.
Denne haj ligner også "Silver-tip shark", men er dog noget mindre og har ikke de samme hvide markeringer på finner og halen.
Længde op til ca 2,5 m.


"Thresher-shark"

Desværre har jeg ingen billeder af en thresher-shark i den normale omgivelser, det er trist at se den vist som på billedet her.
Specielt fordi denne haj er en utrolig smuk og elegant haj at betragte når den bevæger sig let og elegant rundt i vandet.
Det er meget let at genkende en Thresher haj da den øverste del af halen kan være lige så lang som resten af kroppen.
Disse hajer benytter halen til at "fange" fisk med, måden dette foregår på er at hajen svømmer ind i midten af en stime med fisk for derefter at vifte vildt med halen, dette betyder at en stor del af fiskene bliver dræbt mens andre besvimer, og derfor er klar til at blive spist...
Længde over 6 meter, hvoraf halen udgør en stor del.


"Zebra-shark"

Zebra og Leopard hajer minder udseendemæssigt meget om hindanden, de har begge flotte let genkendelige markeringer på ryggen.
De tilhører dog 2 forskellige arter
Længde op til ca 3,5 meter.


"Nurse-shark"

Nurse hajen er et natdyr der finder sin føde om natten vha de følsomme skægtappe som den er udstyret med under munden.
Dens øjne er meget mindre en øjne er på andre hajer, det skyldes måske dens evne til at finde bytte vha skægtappene.
Nurse-shark kan blive lidt over 4 m lange.


Sting ray

Sting rays er i nær familie med hajer, de har det samme ben-løse skellet og er også udstyret med 5 gæller.
Sting rays bevæger sig utroligt elegant når de bruger deres vinger til at komme frem gennem vandet.
Stingrays kan kun svømme med meget stor hastighed i kort tid, og de kan også få problemer med at svømme mod meget stærk strøm hvis det er over større strækninger."Blue spottet sting-ray"


"Eagle sting-ray"

Eagle sting-ray bliver normalt 2,5 m til 4 m store.


"Manta-ray"

Manta-ray'en lever af plankton, og ses ofte i mindre stimer.
Manta-ray'en kan have vingefang på over 6 meter og veje over 1600 kg.


Hajer i Dansk farvand


"Sildehaj"

Sildehajen er en stor haj set med danske øjne, den kan blive op til 3,5 meter lang og veje op til 240 kg.
Trods sildehajens størrelse er der dog ingen beviser på at den er farlig for mennesker.
Sildehajen tilhører makrelhaj arten som består af nogle af de hurtigste levende væsener i vandet.
I samme artgruppe findes også den hvide haj.
Mako hajen fra samme art regnes for at være den hurtigste fisk i verden med en hastighed på over 95 km/t.


"Blåhaj"

Blåhaj, eller blueshark.
Blåhajen lever i de fleste oceaner, dermed også i nordeuropa.
Blåhajen har et dårligt rygte mht at angribe mennesker men dette findes der ingen direkte beviser på.
De hajer der er kendt for at være "menneskeædere" er tigerhajen og den hvide haj.
Imidlertid har flere forsøg og viden vist at også "den hvide haj" kan betegnes som ikke aggressiv. Der findes dog få beviser for at den har angrebet mennesker.
Blåhajen kan blive op til 240 cm og veje 50 kg.


"Pighaj"

Pighajen er den mest hyppige hajart i nordeuropa.
Hajarten er helt ufarlig for mennesker.
Den kan blive op til 120 cm lang og veje ca 10 kg.


"Bugden"

Bugden er verdens næststørste fisk...
Bugden er i dag en haj der bør beskyttes for ikke at uddø.
Problemet med den er at den er meget langsom til at formere sig, og at den stadigvæk blive fanget til erhvervsmæssigt brug pga den olie-holdige lever.
Den bliver normalt op til 8 meter lang og vejer op til 1500 kg.
Den største der er fanget var 13,71 meter og vejede 3 tons !!!
Bugden er en meget sjælden haj der er helt ufarlig for mennesker da den lever af plankton.


Selvom der er rapporteret meget få haj angreb på mennesker (under 200 pr år), så skal man huske på at der er en "minimal" risiko for at de vil angribe.
Husk derfor altid på at opføre dig på hajens præmisser og undgå at true og provokere den.
Ovenstående hajer betegnes som alt fra forholdsvis ufarlige til "meget farlige", derfor skal man selvføgelig optræde varsomt når man dykker specielt med Ocean Whitetip og diverse reef-sharks.
Man bør undgå at dykke med Bull-shark, tiger-shark og den hvide haj.


clash.dk/home/cmas/hajer